© Revista Excursionisme team 2022
Segueix-nos a:

Per anunciar-se

Tarifes de publicitat Revista

Modalitats: A. Pàgina exterior coberta darrera 600 € a sang 210 x 297 B. ½ pàgina exterior coberta darrera 450 € a sang 210 x 145 C. Pàgina interior coberta darrera 450 € a sang 210 x 297 D. ½ pàgina interior coberta darrera 350 € a sang 210 x 145 E. Pàgina interior revista 350 € a sang 210 x 297 F. ½ pàgina interior revista 250 € a sang 210 x 145 G. ¼ pàgina interior revista 120 € a caixa 175 x 63 H. Directori (tot l'any en els 6 números) 250 € 85 x 20 I. Encartament de propaganda: 0.06 € per unitat Fotolits i originals a càrrec de l'anunciant. IVA no inclòs. Reducció d'un 16% en cas de publicar-se l'anunci durant tot un any (6 números).

Tarifes de publicitat Pàgina web

Modalitats Banners: Banner TOP: 700x84 píxels L’amplada pot variar fins a un màxim de 700 (màxim obligatori) i l’alçada fins a un màxim de 100 píxels Banner RIGHT: 111x425 píxels L’amplada ha de ser fixa 111 píxels i la llargada pot créixer fins a 500 píxels (màxim obligatori) Tarifes Banners Banner gran 325 € anuals Banner petit 275 € anuals

Contacte publicitat

Correu postal: Consell de redacció de la revista Excursionisme Entença, 22 08015 Barcelona Correu electrònic:

excursionisme_uec@yahoo.es

Unió Excursionista de Catalunya
Excursionisme
Segueix-nos a:

Per anunciar-se

Tarifes de publicitat Revista

Modalitats: A. Pàgina exterior coberta darrera 600 € a sang 210 x 297 B. ½ pàgina exterior coberta darrera 450 € a sang 210 x 145 C. Pàgina interior coberta darrera 450 € a sang 210 x 297 D. ½ pàgina interior coberta darrera 350 € a sang 210 x 145 E. Pàgina interior revista 350 € a sang 210 x 297 F. ½ pàgina interior revista 250 € a sang 210 x 145 G. ¼ pàgina interior revista 120 € a caixa 175 x 63 H. Directori (tot l'any en els 6 números) 250 € 85 x 20 I. Encartament de propaganda: 0.06 € per unitat Fotolits i originals a càrrec de l'anunciant. IVA no inclòs. Reducció d'un 16% en cas de publicar-se l'anunci durant tot un any (6 números).

Tarifes de publicitat Pàgina web

Modalitats Banners: Banner TOP: 700x84 píxels L’amplada pot variar fins a un màxim de 700 (màxim obligatori) i l’alçada fins a un màxim de 100 píxels Banner RIGHT: 111x425 píxels L’amplada ha de ser fixa 111 píxels i la llargada pot créixer fins a 500 píxels (màxim obligatori) Tarifes Banners Banner gran 325 € anuals Banner petit 275 € anuals

Contacte publicitat

Correu postal: Consell de redacció de la revista Excursionisme Entença, 22 08015 Barcelona Correu electrònic:

excursionisme_uec@yahoo.es

© Revista Excursionisme team 2022
Unió Excursionista de Catalunya
Excursionisme